Menu Close

Interactive Floor หรือ IFLOOR เป็นชุดอุปกรณ์ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ผ่านมาพบเห็น และยังสามารถใช้เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี โดยตัวเซนเซอร์จะตรวจจับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ๆกำหนด และ ระบบจำทำการแสดงมัลติมีเดียลงบนพื้นด้วยรูปแบบกราฟฟิคที่น่าดึงดูด สนุก ในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมส์ รูปภาพโฆษณาสินค้า ต่างๆ โดยตัวอุปกรณ์สามารถให้คุณจัดเปลี่ยนภาพนิ่งพื้นหลังได้ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ตัวโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และ ยังสามารถควบคุมการเล่นโดยตั้งเป็นตารางเวลาได้โดยที่ผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องข้องเกี่ยวกับตัวเครื่องในแต่ละวัน

Interactive Floor หรือ IFLOOR เป็นชุดอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโปรแเจคเตอร์ โดยสามารถเลือกรุ่นที่มีความสว่างมากสำหรับพื้นที่เปิดภายในอาคาร หรือกึ่ง Semi Outdoor และ ใช้เซนเซอร์ตรวจจับผ่านที่พื้นที่ๆกำหนดไว้ โดยพื้นที่ตรวจจับจะอยู่ที่ 2*3 เมตร สำหรับขุดมาตราฐาน และสามารถเพิ่มเติมเป็น option ได้หากต้องการพื้นที่ๆใหญ่ขึ้น โดยทุกๆ 1 เซนเซอร์จะตรวจจับพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ 2*3 เมตร โดยสามารถวางต่อกันเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง เช่น 2*6 เมตร หรือ 4*3 เมตร โดยตำแหน่งโปรเจคเตอร์จะถูกแขวนอยู่บนเพดานในตำแหน่งตรงกลาง สูงจากพื้นอย่างต่ำ 2.5 เมตร และ สูงไม่เกิน 4 เมตร จากหน้าเลน์ไปยังพื้น โดยความสูงที่ไม่ได้อยู่ในระยะที่แนะนำจะมีผลต่อการทำงานของเซนเซอร์ ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเซนเซอร์มากกว่า 1 ชุด เป็นต้น

 Interactive Floor จะประกอบได้ด้วยการทำงานของ 3 ส่วนหลักคือ โปรเจคเตอร์ ชุดควบคุมเซนเซอร์ และ Effect(รูปแบบ) สำหรับชุดอุปกรณ์ในรุ่น Starter set จะเประกอบด้วย

1. โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างอยู่ที่ 2500ANSI Lumen โดยสามารถปรับเปลี่ยนออฟชั่นเป็นรุ่นความสว่างอื่นได้คามความเหมาะสม

2. ชุดควบคุมและเซนเซอร์ 1 ชุด

3. Effect 2 รูปแบบให้เลือก (คลิกดูกราฟฟิค   แบบภาพนิ่ง  หรือ  วีดีโอบน Youtube)

ผู้ที่สนใจติดตั้งสามารถโทรสอบถามเพื่อคำแนะนำในการจัดเตรียมเพื้นที่

ตัวอย่างการทำโครงแบบต่างๆ

interactive_floor_idisplay_tunnel2
interactive_floor_idisplay_tunnel1
interactive_floor_idisplay_tunnel3

ตัวอย่าง effects / games