Menu Close

Touch Screen หรือจอสัมผัสที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบสื่อโฆษณาในรูปแบบเดิมให้มีความเคลื่อนไหวและการตอบสนองกับผู้รับชมได้มากขึ้น เช่น การใช้วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว Animation 3D แคตตาล๊อคสินค้า presentation รวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆ ระบบจอสัมผัส หรือ Touch Screen สามารถรองรับการสัมผัสได้ตั้ง 1, 2, 6 และ 32 จุด ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในทุกรูปแบบ และขนาดของจอสัมผัสที่มีให้เลือกตั้งแต่ 32″ – 103″ พร้อมช่องสัญญาณเสียงและภาพมาตราฐาน รวมถึงการจัดทำขาตั้งรองรับจอสัมผัสในรูปแบบต่างๆด้วยโรงงานของเราเอง เรามีทีมงานในการออกแบบและเขียนโปรแกรมและ แอนนิเมชั่น 3D เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร

ดู สเปค คลิกที่นี่ ( see spec detail click here )

***Listed is standard specification, they are upgradable upon request